duongtsnc1

Tên thật BuiaannĐuong  Sinh ngày 06/07/2013  Địa chỉ truong son nong cong thanh hoa
Hóa
32
00:24
37%
HÓA HỌC LỚP 10
28
00:24
39%
I: NGUYÊN TỬ
4
00:29
25%
II:BẢNG TUẦN HOÀN VÀ ĐỊNH LUẬT
2
00:04
0%
III: LIÊN KẾT HÓA HỌC
4
00:11
25%
IV: PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ
11
00:30
45%
V: NHÓM HALOGEN
3
00:10
33%
VI: OXI - LƯU HUỲNH
4
00:36
75%
Các Bài Tập Tiêu Biểu
4
00:21
25%
Bài Tập Luyện Thi Đại Học Khóa 01 Năm 2012 - 2013
4
00:21
25%