Sea Dragon

Tên thật Đỗ Hải long  Sinh ngày 09/09/2001