Tho_ngoc_cute19 > Sổ tay cá nhân

Tên thật Nguyễn ThịThuý  Sinh ngày 27/10/1999  Địa chỉ x8 .Minh Sơn,Đô Lương,Nghệ An
"đang ôn bài mai làm bài kiểm tra 1 tiết toán hình nè huhu"  12-11-15 09:11 PM
Bạn ấy chưa có sổ tay cá nhân.