Yurika Yuki

Tên thật Phạm Thị Mai Anh  Sinh ngày 30/04/2004