Nguyễn Tuấn Anh

Tên thật Nguyễn Tuấn Anh  Sinh ngày 07/05/2005  Địa chỉ An Giang