Hoài Sherry

Tên thật Hoài Sherry  Sinh ngày 07/12/1999
"Đủ rồi. Buồn, chán, khóc, thất vọng thế là đủ rồi. hãy đứng dậy và đi tiếp. không được mong chờ sự giúp đỡ của bất cứ ai trong cái cuộc sống này. Không một ai có thể giúp mày được... chỉ có mày mới có thể giúp chính mày... mày phải là chính mày... mày..."  09-04-16 11:50 PM