baby.jin.94

"Đang là sinh viên năm 1 ngành dược, h nộp hồ sơ mún thi lại Y đa khoa nhưng cả nhà đều sợ 1 năm k ôn gì thi rớt lại bỏ phí thời gian và tiền bạc.Mình cũng biết mọi người lo lắng nên đã cố gắng rất nhiều, mong là kết quả sẽ như ý, nhưng mà áp lục nhiều..."  07-05-13 05:11 PM