tritanngo99

Tên thật Ngô Tấn Trí  Sinh ngày 16/10/1999  Địa chỉ Hòa Vang