TQT

Tên thật TQT  Sinh ngày 09/03/2001  Địa chỉ TH-LT-HB
"http://www.luyenthithukhoa.vn/index.php/tai-lieu/luyen-thi-hsg-thpt/182-tuyen-tap-bo-tai-lieu-phuong-phap-giai-bdt"  08-07-17 10:39 PM