Kaito kid

Tên thật Kuroba kaito  Sinh ngày 08/11/2000  Địa chỉ Ở nhà