★MinhThang★

Tên thật Cao Minh Thắng  Sinh ngày 25/06/2016  Địa chỉ trên fb
"không có vui nhen mày :/"  10-08-16 03:17 PM