Sakura Sakura

Tên thật Nguyễn Phương Thảo  Sinh ngày 10/01/2017  Địa chỉ Thị trấn Me - Gia Viễn