Tiểu sử Trang cá nhân
Mobile
Địa chỉ
Email quang_phong_53**************
Tên thật
Tuổi không rõ
Truy cập Thành viên từ 15-05-12 12:00 PM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối
Thông số Lượt xem 17003
Vỏ sò hiện có 20,000
Vỏ sò kiếm được 0
Giới thiệu