idoncare99

"nhiều khi mk chợt nhận ra mk ko kòn là cn của wá khứ nhưng wá khứ công nhận mk là cn của hiện tại"  20-06-17 06:02 AM