pnt2912003

Tên thật Phạm Ngọc Thiện  Sinh ngày 29/01/2004