Quốc Khánh

Tên thật Khánh Vân  Sinh ngày 30/05/2002
"Có những điều không bao giờ nói ra nhưng chưa bao giờ kết thúc ! "  17-08-17 01:45 AM