Tiểu sử Trang cá nhân http://hoctainha.vn/users/sua-thong-tin/60012
Mobile *****366021
Địa chỉ Tiên Phước Quảng Nam
Email nguyengiathinhlop91***********
Tên thật Nguyễn Gia Thịnh
Tuổi 17
Truy cập Thành viên từ 19-08-17 07:09 AM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối
Thông số Lượt xem 2879
Vỏ sò hiện có 40,100
Vỏ sò kiếm được 73,800
Giới thiệu

LẠnh