newsun > Nhóm

Tên thật Trần Nhật Tân  Sinh ngày 15/07/1991  Địa chỉ Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội
"Have a nice day! :)"  02-06-12 07:40 AM
vuot qua moi kho khan
7 thành viên