nguyễn hoa > Bạn bè (7)

Tên thật nguyễn âu thi hoa  Sinh ngày 01/10/1982  Địa chỉ TP. HCM
"yes , cuối cùng cũng có thêm danh hiệu "  16-12-17 10:41 PM