Khả Khả

Tên thật Lê Nguyễn Quỳnh Dương  Sinh ngày 20/01/2001
""Trăng trên biển là trăng trên trời, người trước mặt là người trong lòng. Hướng đến tim là tim người lạ, người không biết là người trong lòng.""  10-12-17 09:06 PM