Tuyết Nhi

Tên thật Trần Thiên Tử Vy  Sinh ngày 17/10/2004  Địa chỉ Ba Đình -Hà Nội