Vũ Hoàng Hải My

Sinh ngày 02/09/2002  Địa chỉ Xã Yên Phú - huyện Yên Mỹ