Tiểu sử Trang cá nhân
Mobile
Địa chỉ
Email thanhtrung.btt***********
Tên thật
Tuổi không rõ
Truy cập Thành viên từ 19-05-12 10:41 AM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối
Thông số Lượt xem 13296
Vỏ sò hiện có 20,000
Vỏ sò kiếm được 0
Giới thiệu