laitridung2004

Tên thật Lại Trí Dũng  Sinh ngày 27/09/2004