hosyphuongdt

Tên thật Hồ Sỹ Phương  Sinh ngày 02/05/2003