Nguyễn Minh Đức

Tên thật Nguyễn Minh Đức  Sinh ngày 22/09/2007