lethanhngoc5a

Tên thật Uchiha Itachi  Sinh ngày 24/01/2008  Địa chỉ Hải Dương