Tiểu sử Trang cá nhân
Mobile
Địa chỉ Vạn Ninh
Email tqv2802***********
Tên thật Trần Bảo Nam
Tuổi 10
Truy cập Thành viên từ 07-08-19 08:06 AM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối
Thông số Lượt xem 1458
Vỏ sò hiện có 20,000
Vỏ sò kiếm được 0
Giới thiệu