khangnguyenthanh

Tên thật Nguyễn Thành Khang  Sinh ngày 08/09/1993  Địa chỉ Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội
"Sau một lô một lốc các đề bài được sửa bằng cách thêm các phần b,c,d,... một cách gần như đồng thời và một seri các đáp án được đưa lên ngay lập tức thì mình đã thực sự biết trankenken95 và taysobavuong94 là ai."  01-11-12 12:03 AM