Tiểu sử Trang cá nhân http://hoctainha.vn/Users/69114/shiroboy258
Mobile *****858875
Địa chỉ An Giang
Email shiroboy258***********
Tên thật Shiro
Tuổi 18
Truy cập Thành viên từ 22-01-20 11:01 AM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối
Thông số Lượt xem 3098
Vỏ sò hiện có 340,100
Vỏ sò kiếm được 342,000
Giới thiệu

2132 Dead