Nguyễn Ngọc Ngân

Tên thật Nguyễn Ngọc Ngân  Sinh ngày 14/04/2007