Chu Đức Anh

Tên thật Chu Đức Anh  Sinh ngày 08/08/1988  Địa chỉ Diễn Châu
"woay, không có ai lên đây mà chatchit nhỉ :D"  25-05-12 09:32 AM