coolcoolcool1997

Tên thật Nguyen Huu Hoang Tuan  Sinh ngày 07/01/1997  Địa chỉ Thieu Van Thieu Hoa Thanh Hoa