shinigem_1994

Tên thật Ngọc  Sinh ngày 02/10/1994  Địa chỉ Trần Phú, La Hai , Đồng Xuân, Phú Yên