Quỳnh

Tên thật hi  Sinh ngày 27/04/2002  Địa chỉ Đại Đồng -Thạch Thất-Hà Nội