Kẹo"x Bông"x

Tên thật Chưa vộii yêuu  Sinh ngày 01/11/2016  Địa chỉ Thế giới con gái
"Win!! Buồn"  21 giờ trước