Best Friend > Sổ tay cá nhân

Tên thật Chưa vộii yêuu  Sinh ngày 01/11/2016  Địa chỉ Thế giới con gái
Bạn ấy chưa có sổ tay cá nhân.