Best Friend > Nhóm

Tên thật Chưa vộii yêuu  Sinh ngày 01/11/2016  Địa chỉ Thế giới con gái
Tập sống thiếu em
4 thành viên