Yến Nhi

Tên thật Nguyễn Thị Yến Nhi  Sinh ngày 19/03/2000