Ngốk

Tên thật Trần Tú Linh  Sinh ngày 01/09/2004  Địa chỉ Hoàng Hoa Thám