thanhnhan97gl

Tên thật Phan Thành Nhân  Sinh ngày 26/09/1997  Địa chỉ tổ 13, phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai