Văn Trường > Sổ tay cá nhân

Tên thật Vu Van Truong  Sinh ngày 08/06/1980  Địa chỉ Ha noi
Bạn ấy chưa có sổ tay cá nhân.