Văn Trường > Bạn bè (24)

Tên thật Vu Van Truong  Sinh ngày 08/06/1980  Địa chỉ Ha noi