Tiểu sử Trang cá nhân
Mobile
Địa chỉ
Email thamtuk57***********
Tên thật Trần Thị Thu Hoài
Tuổi 29
Truy cập Thành viên từ 13-06-13 10:02 PM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối
Thông số Lượt xem 28766
Vỏ sò hiện có 25,000
Vỏ sò kiếm được 1,800
Giới thiệu