Đỗ Quang Chính

Tên thật Đỗ Quang Chính  Sinh ngày 01/02/1982  Địa chỉ mũi né
"Cuộc đời và số phận. Dù từng phút vật dời sao đổi. Sự nghiệp ta lúc bại lúc thành. Sao quên được cái thời gian khổ. Vẫn nguyện lòng đạm bạc trắng trong. Để khỏi phải ăn năn trăn trở. Muốn nói ra cũng chẳng kịp nữa rồi. Khi hiện thức vẫn xoay vần con..."  14-07-12 02:24 PM