Tiểu sử Trang cá nhân http://minsoft.vn
Mobile *****456789
Địa chỉ mũi né
Email chinhdq************
Tên thật Đỗ Quang Chính
Tuổi 41
Truy cập Thành viên từ 21-02-12 03:26 PM
Vào liên tục 1 ngày
Lần cuối
Thông số Lượt xem 104973
Vỏ sò hiện có 92,300
Vỏ sò kiếm được 35,100
Giới thiệu

No one know