polylys

Tên thật Ngoc Oanh  Sinh ngày 16/04/1995  Địa chỉ 57 Nguyen Van Cu