Tiểu sử Trang cá nhân http://www.facebook.com/hoctainha?ref=hl
Mobile *****345678
Địa chỉ
Email tuanta_chv***********
Tên thật
Tuổi 11
Truy cập Thành viên từ 10-04-12 04:14 PM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối
Thông số Lượt xem 154529
Vỏ sò hiện có 392,600
Vỏ sò kiếm được 24,300
Giới thiệu

Săn bắt cướp,được 40 tên roài.