★★.P.I.N.O.★★ > Sổ tay cá nhân

Tên thật Lê Hoàng Huy  Sinh ngày 29/12/2016  Địa chỉ Đến từ Sao Kim