Bạn bè

maithuyfr

"lại lên đây lót dép hóng thật sự là t đang cảm thấy sợ hãi c àsắp thi hsg r, nếu t ko đỗ thì sao , nếu điểm t thấp bét lẹt thì saot rất sợdù t luôn nhắc nhở bản thân là t có thể làm được , nhưng t ko làm sao để bản thân thực sự tin vào điều đónếu t..."  01-09-14 11:20 PM